Ochrana Internetových Stránek a Bezpečný Internetový Prohlížeč

Ochrana Internetových Stránek a Bezpečný Internetový Prohlížeč


ArtistScope Site Protection System (ASPS) je dvoudílné řešení, které poskytuje nejbezpečnější možnou ochranu internetových stránek. Díky ASPS filtru na serveru, který dodává šifrovaný obsah do ArtisBrowser aplikace na počítači uživatele, není žádný aspekt ponechán bez ochrany proti kopírování. ASPS tak nabízí nejúčinnější řešení pro ochranu veškerého obsahu internetových stránek:

  • Zabraňuje stažení a uložení webových stránek, HTML a jejich obsahu.
  • Neumožňuje Print Screen, Screen Capture a nahrávání obrazovky.
  • Zabraňuje stažení odkazu jednotlivých medií a obrázků.
  • Zabraňuje úniku dat a chrání záznamy v databázi.
  • Chrání všechna média na internetových stránkách včetně Flash, PDF a videa.
  • Poskytuje nejúčinnější šifrování všech webových požadavků a odpovědí.
  • Podporuje všechny webové aplikace, skriptovací jazyky a SSL.
  • Podporuje snadnou integraci CSS nebo DRM řešení třetích stran.
  • Nevyžaduje žádnou zvláštní úpravu pro žádná média (šifrování není vyžadováno).

ArtisBrowser je bezpečný prohlížeč, který slouží k zobrazení chráněného obsahu ASPS. Návštěvníci internetových stránek, kteří využívají ASPS, mohou automaticky přepínat mezi zvoleným prohlížečem a Web Reader, v závislosti na tom, zda prohlížejí ASPS obsah či standardní internetové stránky.

ASPS poskytuje nejbezpečnější možnou ochranu proti kopírování všech médií, dat a odkazů, které jsou umístěny na vašich stránkách. Nezaleží, zda je použito HTML, JavaScript, PHP, ASP,. Net, SharePoint nebo ColdFusion, ASPS umožňuje serveru sestavit vaši internetovou stránku a následně zašifrovat její obsah tak, že je pouze viditelný pro uživatelé ArtisBrowser.

Proč je ArtistScope Site Protection System (ASPS) důležitý?

V současné době je na trhu dostupná celá řada internetových prohlížečů, přičemž většina z nich jsou klony Internet Exploreru nebo Mozilly, které jsou navrženy s cílem stát se nejpopulárnějším prohlížečem. Pro dosažení tohoto cíle tak jejich tvůrci neustále uvádějí nové aktualizace, které umožňují uživatelům snadno najít a stáhnout všechny typy médií bez ohledu na autorská práva nebo omezení uloženýa autory.

Tvůrci internetových stránek a designéři, kteří chtějí chránit svůj obsah, tak jsou nuceni použít robustní řešení zamezující kopírování. Nicméně ani ta nezaručují úplnou ochranu, jelikož jsou vydána na milost prohlížečů, které umožňují uživatelům instalaci nových a nových doplňků. Jedinou možností je tak tyto funkce a pluginy zcela zakázat. Bezpečný prohlížeč ArtistScope poskytuje ideální alternativu pro ochranu vašeho internetového obsahu. ArtisBrowser jako jediný překonává všechny tyto problémy.

Co je ArtisBrowser?

ArtisBrowser je kompletní webový prohlížeč a nejedná se tak o pouhý doplněk pro stávající prohlížeče. V důsledku toho pak není řízen vaším výchozím nastavením internetového prohlížeče a nic nemůže být zakázáno, aniž by to bránilo spuštění a funkcionalitě ArtisBrowser. Pro technicky smýšlející jeho jádro je podobné prohlížečům Chrome a Safari s tím rozdílem, že se jedná o samostatnou jednotku, která byla vyvinuta z důvodu zamezení jakéhokoliv zneužití.

Srovnání ASPS s jinými řešeními

V současné době není na trhu dostupný žádný jiný internetový prohlížeč nabízející srovnatelnou ochranu obsahu. Ano, existují prohlížeče určené pro webové zkoušky, jež nabízejí některá uživatelská omezení, ani ty však neposkytují úplnou ochranu před všemi metodami kopírování. Existují také určité klony prohlížečů (některé verze IE), které proklamují ochranu obsahu pomocí funkce Print Screen a dalších klávesových zkratek. Jejich ochrana před softwary snímajícími obrazovku však počítá pouze se známými programy. V případě nových aplikací nebo přejmenování spustitelného souboru je tato ochrana jednoduše prolomena. Také žádný klon prohlížeče neposkytuje kontrolu nad stahovaným obsahem. Všechny prohlížeče pak skladují stažený obsah v dočasné složce (cache) a nejmodernější softwary pro uložení videí a obrázků načítají média právě z této složky. ArtisBrowser je navržen tak, aby neposkytnul žádný prostor pro možné zneužití.

CopySafe Web plugin poskytuje bezpečnou ochranu proti kopírování před všemi možnými způsoby snímání obrazovky i softwary, které toto umožňují, a je podporován všemi populárními verzemi prohlížeče Windows. Nejedná se o pouhý doplněk standardního prohlížeče a není vydán na milost designérů, kteří se více než o zabezpečení zajímají o popularitu u širokého obecenstva snadným zdostupněním obsahu. Proto je zde nutnost implementovat ArtisBrowser, který je kompletní internetový prohlížeč speciálně navržen tak, aby po celou dobu chránil váš obsah před možným zneužitím a jehož nedílnou součástí je vestavěný mechanismus zabraňující snímání obrazovky.

Jak ASPS funguje v praxi?

ASPS přenáší obsah stránek ze serveru přímo do internetového prohlížeče v zašifrovaném formátu, který dokáže dekódovat pouze ArtisBrowser. Obsah umístěný na serveru nemusí být šifrován a nejsou vyžadovány žádné další úpravy pro jeho nahrání. To znamená, že cokoliv z internetových stránek, včetně databázových záznamů, médií i později vytvořených stránek s využitím jakéhokoliv programovacího jazyka, bude doručeno nejbezpečnějším možným způsobem ze serveru přímo do prohlížeče uživatele bez možnosti následného kopírování nebo duplikace.

Internetové stránky mohou obsahovat jak chráněný, tak i veřejně dostupný obsah (pro vyhledávače a příležitostné návštěvníky) bez rozdílu. Všechny stránky, jež mohou být standardními html stránkami, které chcete chránit použitím ArtisBrowser, musí obsahovat pouze extra meta-tag. V případě detekce tohoto tagu ze strany serveru bude obsah doručen v zašifrované podobě a pouze ASPS Web Reader jej bude schopen zobrazit. Všechny ostatní prohlížeče a zařízení obdrží chybovou zprávu, a to i v případě, že se někdo bude snažit obejít systém. Jediné, co obdrží je šifrovaný blob, jehož rozkódování by zabralo i NASA celé měsíce.

Přechod od běžného prohlížeče k ArtisBrowser

Většina stránek, a to i těch s chráněným nebo omezeným obsahem, potřebují obsah pro běžné návštěvníky a pro standardní vyhledávače. To se nijak nezmění ani v případě ASPS obsahu, jež vyžaduje spuštění jiného prohlížeče. Vaše stávající stránky pak mohou obsahovat tlačítko, které spustí ArtisBrowser a načte zvolenou úvodní stránku. ASPS lze otevřít v libovolném prohlížeči, jelikož instalační balíček ASPS Web Reader obsahuje také plugin pro spuštění.Jakmile dojde k instalaci ASPS Web Readeru bude možno ASPS využívat na vašich internetových stránkách. V opačném případě bude uživatelům poskytnut odkaz ke stažení s dalšími instrukcemi.

Integrita ASPS prohlížeče a ArtisBrowser

Se službou ArtisBrowser můžete prohlížet vaše internetové stránky a média stejně jako v jakémkoliv jiném prohlížeči, s tím rozdílem, že nic nebude možné kopírovat nebo uložit, nebude-li to výslovně povoleno. Díky ArtisBrowser bezpečnost vašeho obsahu již nebude záviset na doplňcích třetích stran ani na omezeních vyplývajících z bezpečnostních opatření, jelikož komponenty chránící váš obsah jsou nedílnou součástí prohlížeče ASPS. V případě jakékoliv manipulace s Web Readerem dojde k jeho deaktivaci a obsah stránek nebude možné stáhnout nebo zobrazit...bezpečnější řešení tak jednoduše nebude nikdy existovat.

Výkon ASPS Web Reader

V první řadě je nutné si uvědomit, že všechny dnes dostupné prohlížeče mají jedno společné, a to je "klamavá reklama". Všechny tvrdí, že jsou nejlepší, nejrychlejší a nejbezpečnější. Přitom se nijak výrazně neliší. Jejich vývoj je založen na chybách a zneužitích, která se objevují v průběhu času, a následných aktualizacích. Jinak všechny jsou bezpečné. Pokud se jedná o rychlost připojení jsou všechny varianty identické. Většina lisí si neuvědomuje skutečnost, že tento aspekt závisí jak na rychlosti internetového připojení uživatele, tak i serveru. Kromě metod ukládání požadavků do DNS mezipaměti a vynucení zachování cache, zde není mnoho, co lze udělat pro zlepšení rychlosti bez ztráty kontroly zabezpečení.

ArtisBrowser je srovnatelný s každým jiným prohlížečem v oblasti technologií, výkonu a podpory médií. Jedinou výjimkou je naprostá absence cache. ArtisBrowser ukládá stažený obsah přímo do paměti tak, že nic nemůže být získáno z cache. V důsledku toho nemusí být načítání stránek a médií, které již byly staženy, rychlejší.

Pro více informací, ceny, zkušební software a online demo stránky klikněte zde - Internetový Prohlížeč.


facebook
twitter
email
Live Customer Service